HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 15 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 59
Dio
Opis
(2)
Utor za sigurnosni kabel
Pri
č
vrš
ć
uje izborni sigurnosni kabel na ra
č
unalo.
NAPOMENA:
Sigurnosni kabel možda ne
ć
e sprije
č
iti
nepravilno rukovanje ra
č
unalom ili kra
đ
u ra
č
unala.
(3)
USB priklju
č
ci (2)
Povezuje izborne USB ure
đ
aje.
(4)
RJ-45 (mrežna) uti
č
nica
Povezuje mrežni kabel.
(5)
HDMI-in priklju
č
ak
Povezuje opcijski video ili audio ure
đ
aj, poput igra
ć
e
konzole ili digitalne upravlja
č
ke kutije.
(6)
Priklju
č
ak za napajanje
Povezuje prilagodnik izmjeni
č
ne struje.
Stražnji
9
Sample