HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 14 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 59
Dio
Opis
(1)
Uti
č
nica za audioizlaz (slušalice)/
uti
č
nica za audioulaz (mikrofon)
Spaja izborni ure
đ
aj poput naglavnih slušalica, stereo
zvu
č
nike, slušalica, slušalica za uške, zvuka televizije ili
mikrofona naglavnih slušalica.
UPOZORENJE!
Kako biste smanjili rizik od osobne ozljede,
podesite glasno
ć
u prije stavljanja slušalica, slušalica za uške ili
naglavnih slušalica s mikrofonom. Radi dodatnih sigurnosnih
informacija pogledajte
Obavijesti o propisima, sigurnosti i zaštiti
okoliša
.
NAPOMENA:
Kada je ure
đ
aj spojen na uti
č
nicu, zvu
č
nici
ra
č
unala su onemogu
ć
eni.
(2)
Utor za digitalne medije
Podržava sljede
ć
e formate digitalne kartice:
MultiMediaCard (MMC)
Secure Digital (SD) Memory Card
Secure Digital High Capacity (SDHC) Memory Card
Secure Digital Extended Capacity (SDxC) Memory Card
Stražnji
Dio
Opis
(1)
Unutarnji mikrofoni (2)
Snima zvuk, automatski filtrira buku oko vas i poništava
jeku.
8
Poglavlje 2
Upoznavanje ra
č
unala
Sample