HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 12 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 59
Desni
Dio
Opis
(1)
Svjetlo tvrdog diska
Treptanje: Hard disk se koristi.
(2)
USB 3.0 priklju
č
ci (2)
Spaja izborne USB 1.0, USB 2.0 ili USB 3.0 ure
đ
aje i omogu
ć
uje
bolju izvedbu napajanja USB-a za USB 3.0 ure
đ
aje.
6
Poglavlje 2
Upoznavanje ra
č
unala
Sample