HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 11 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 59
Dio
Opis
(2)
Web kamera
Snima video zapise i radi fotografije.
Kako biste koristili web kameru, na zaslonu Start utipkajte
k
, a zatim odaberite
Kamera
.
(3)
Svjetlo web kamere
Uklju
č
eno: Web kamera je uklju
č
ena.
(4)
Gumb za napajanje
Kada je ra
č
unalo isklju
č
eno, pritisnite gumb kako biste uklju
č
ili ra
č
unalo.
Kada je ra
č
unalo u stanju mirovanja, kratko pritisnite gumb kako biste
izašli iz stanja mirovanja.
Kada je ra
č
unalo u stanju hibernacije, kratko pritisnite gumb kako biste
izašli iz stanja hibernacije.
OPREZ:
Pritiskanje i držanje gumba za napajanje uzrokovat
ć
e gubitak
nepohranjenih podataka.
Ako se ra
č
unalo prestalo odazivati i postupci za isklju
č
ivanje sustava
Windows® ne rade, pritisnite i držite gumb za napajanje barem 5 sekundi kako
biste isklju
č
ili ra
č
unalo.
Kako biste nau
č
ili više o postavkama napajanja, na zaslonu Start utipkajte
n
.
U polje pretraživanja utipkajte
napajanje
, odaberite
Postavke
, a zatim
odaberite
Opcije napajanja
.
*Antene ne
ć
e biti vidljive s vanjske strane ra
č
unala. Za optimalan prijenos podru
č
ja neposredno oko antena držite
slobodnima od prepreka. Za obavijesti o propisima u vezi beži
č
nog povezivanja pogledajte odjeljak
Obavijesti o propisima,
sigurnosti i zaštiti okoliša
koje se odnose na vašu državu ili regiju. Te obavijesti nalaze se u odjeljku Pomo
ć
i podrška.
Zvu
č
nici
Dio
Opis
Zvu
č
nici (4)
Proizvode zvuk. Zvu
č
nici se nalaze na prednjoj strani postolja ra
č
unala, iza zaslona.
Zvu
č
nici
5
Sample