HP Spectre ONE 23-e000 user manual download (Page 10 of 59)

Languages: Croatian
Pages:59
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 59
2
Upoznavanje ra
č
unala
Pronalaženje informacija o hardveru i softveru
Lociranje hardvera
Kako biste saznali koji hardver je instaliran na vašem ra
č
unalu:
1.
Na zaslonu Start utipkajte
u
, a zatim odaberite
Upravlja
č
ka plo
č
a
.
2.
Odaberite
Sustav i sigurnost
, a zatim u podru
č
ju Sustava kliknite
Upravitelj ure
đ
aja
.
Popis prikazuje sve ure
đ
aje koji su instalirani na vašem ra
č
unalu.
Lociranje softvera
Kako biste saznali koji softver je instaliran na vašem ra
č
unalu, na zaslonu Start desnim klikom
na mišu kliknite ili kliznite prema dolje s vrha podloge kako biste prikazali alatnu traku Aplikacije,
a zatim odaberite ikonu
Sve aplikacije
.
Prednji
Dio
Opis
(1)
Antene WLAN-a (2)*
Šalje i prima beži
č
ne signale.
4
Poglavlje 2
Upoznavanje ra
č
unala
Sample