HP ProOne 400 G2 user manual download (Page 68 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 71
Älä liikuta asemaa käytön aikana. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön lukutoiminnon aikana.
Älä altista asemaa voimakkaille lämpötilan vaihteluille, koska se voi aiheuttaa kosteuden
muodostumista yksikön sisälle. Jos lämpötila muuttuu äkillisesti aseman ollessa käytössä, odota
ainakin tunti, ennen kuin sammutat virran. Jos käytät yksikköä heti, lukutoiminnon aikana voi esiintyä
toimintahäiriöitä.
Älä sijoita asemaa paikkaan, jossa se on alttiina kosteudelle, äärimmäisille lämpötiloille, mekaaniselle
tärinälle tai suoralle auringonvalolle.
HUOMIO:
Jos asemaan joutuu vieras esine tai nestettä, irrota heti tietokoneen virtajohto ja vie kone
tarkistettavaksi HP:n valtuutettuun huoltoon.
Kuljetuksen valmistelu
Kun valmistelet tietokonetta kuljetusta varten, noudata seuraavia ohjeita:
1.
Varmuuskopioi kiintolevyaseman tiedostot optiselle tietovälineelle tai ulkoisille USB-asemille.
Varmista, että varmuuskopio ei altistu sähköisille tai magneettisille pulsseille säilytyksen tai
kuljetuksen aikana.
HUOMAUTUS:
Kiintolevyasema lukkiutuu automaattisesti, kun järjestelmä sammutetaan.
2.
Poista ja pistä talteen kaikki irrotettavat tietovälineet.
3.
Sammuta tietokone ja ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten tietokoneesta.
5.
Kytke tietokoneen komponentit ja ulkoiset laitteet irti virtalähteestä ja tietokoneesta.
HUOMAUTUS:
Varmista ennen tietokoneen kuljetusta, että kaikki piirikortit ovat tukevasti kiinni
korttipaikoissa.
6.
Pakkaa tietokoneen komponentit ja ulkoiset laitteet alkuperäisiin pakkauslaatikoihinsa tai vastaaviin
kuljetuslaatikoihin ja käytä riittävästi suojaavia pakkausmateriaaleja.
60
Liite B
Tietokoneen käytön ohjeet, säännölliset huoltotoimet ja kuljetuksen valmistelu
Sample