HP ProOne 400 G2 user manual download (Page 67 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 71
B
Tietokoneen käytön ohjeet, säännölliset
huoltotoimet ja kuljetuksen valmistelu
Tietokoneen käytön ohjeet ja säännölliset huoltotoimet
Varmista tietokoneen asianmukainen asennus ja huolto noudattamalla seuraavia ohjeita:
Älä altista tietokonetta liialliselle kosteudelle, suoralle auringonvalolle ja erittäin kylmille tai kuumille
lämpötiloille.
Käytä tietokonetta tukevalla ja tasaisella alustalla. Jätä tietokoneen ilmanvaihtoaukkojen kohdalle
vähintään 10,2 cm:n väli tarvittavan ilmavirran takaamiseksi.
Älä koskaan estä ilman virtausta tietokoneeseen tukkimalla koneen tuuletusaukkoja.
Älä käytä tietokonetta koskaan silloin, kun sen huoltopaneeleita on irrotettu.
Älä aseta tietokoneita niin lähelle toisiaan, että ne altistuvat toistensa kierrättämälle tai lämmittämälle
ilmalle.
Jos tietokonetta on tarkoitus käyttää erillisessä kotelossa, kotelon riittävästä ilmanvaihdosta on
huolehdittava, ja kaikki edellä annetut ohjeet ovat voimassa.
Pidä nesteet pois tietokoneen ja näppäimistön lähettyviltä.
Älä koskaan peitä tuuletusaukkoja millään materiaalilla.
Asenna tai ota käyttöön käyttöjärjestelmän tai muun ohjelmiston virranhallintatoiminnot, esimerkiksi
lepotilat.
Puhdistaessasi tietokonetta katkaise sen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet mitään
seuraavista:
Pyyhi tietokoneen ulkopinta pehmeällä, kostealla kankaalla tarvittaessa. Puhdistusaineiden
käyttö voi aiheuttaa värimuutoksia tai vaurioittaa laitteen pintaa.
Älä käytä liuotinpohjaisia (bentseeni, tinneri) puhdistusaineita tai herkästi syttyviä aineita näytön
tai sen kotelon puhdistamiseen. Nämä kemikaalit voivat vahingoittaa tietokonetta.
Pyyhi kuvaruutu pehmeällä ja puhtaalla antistaattisella liinalla. Vaikeampaan likaan voit käyttää
veden ja isopropyylialkoholin 50/50-seosta. Ruiskuta puhdistusainetta liinaan ja pyyhi näytön
pinta pehmeästi kostealla liinalla. Älä koskaan ruiskuta puhdistusainetta suoraan näytön pinnalle.
Sitä voi valua näytön paneelin taakse, jolloin sähköiset komponentit voivat vaurioitua.
Puhdista silloin tällöin tietokoneen kaikki ilmanottoaukot. Nukka, pöly ja muut vieraat hiukkaset
voivat tukkia ilmanottoaukot ja heikentää ilmanvaihtoa.
Optisia levyasemia koskevat varotoimet
Noudata seuraavia ohjeita käyttäessäsi ja puhdistaessasi optista levyasemaa.
Tietokoneen käytön ohjeet ja säännölliset huoltotoimet
59
Sample