HP ProOne 400 G2 user manual download (Page 66 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 71
A
Staattinen purkaus
Staattisen sähkön purkautuminen sormen tai muun johtimen kautta voi vahingoittaa emolevyä tai muita
staattiselle sähkölle herkkiä laitteita. Tällainen vaurio voi lyhentää laitteen odotettavissa olevaa käyttöikää.
Sähköstaattisten vahinkojen ehkäiseminen
Voit ehkäistä sähköstaattisia vaurioita noudattamalla seuraavia varotoimia:
Kuljeta ja säilytä tuotteita antistaattisessa pakkauksessa kosketuksen välttämiseksi.
Pidä staattiselle sähkölle herkät osat pakkauksissaan, kunnes ne asennetaan antistaattiseen
työasemaan.
Aseta osat maadoitetulle alustalle, ennen kuin poistat ne pakkauksesta.
Vältä nastojen, kosketuspintojen ja piirilevyjen koskemista.
Huolehdi henkilökohtaisesta maadoituksesta, kun kosket staattiselle sähkölle herkkiä osia tai
yksikköjä.
Maadoitusmenetelmät
Käytettävissä on useita maadoitusmenetelmiä. Käytä vähintään yhtä seuraavista menetelmistä
käsitellessäsi tai asentaessasi staattiselle sähkölle herkkiä osia:
Käytä ranneketta, joka on liitetty maajohdolla maadoitettuun työasemaan tai tietokoneen runkoon.
Ranneke on joustava hihna, jonka maajohdon vastus on vähintään 1 megohm +/- 10 %. Pidä hihna
paljasta ihoa vasten riittävän maadoituksen varmistamiseksi.
Jos käytät työasemaa seisten, käytä nilkkaan, varpaaseen tai kenkään kiinnitettävää hihnaa. Käytä
hihnaa molemmissa jaloissa, jos seisot sähköä johtavalla alustalla.
Käytä sähköä johtavia työkaluja.
Käytä kannettavaa kenttätyökalusarjaa, johon kuuluu kokoon taitettava sähköä johtava työalusta.
Jos käytössäsi ei ole mitään suositeltavista maadoitusvälineistä, ota yhteyttä HP:n valtuutettuun
jälleenmyyjään tai huoltoon.
HUOMAUTUS:
Lisätietoja staattisesta sähköstä saat HP:n valtuutetulta jälleenmyyjältä tai huollolta.
58
Liite A
Staattinen purkaus
Sample