HP ProOne 400 G2 user manual download (Page 51 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 71
RTC-pariston vaihtaminen
RTC-paristo sijaitsee emolevyssä, tuulettimen oikealla alapuolella. Tosiaikakello saa virtansa tietokoneen
mukana toimitetusta paristosta. Kun vaihdat pariston, käytä tietokoneeseen asennetun alkuperäisen
pariston kaltaista paristoa. Tietokoneeseesi on asennettu 3 voltin litiumparisto (nappiparisto).
VAROITUS!
Tietokoneessa on sisäinen litium-mangaanidioksidiparisto. Pariston sopimaton käsittely
saattaa aiheuttaa tulipalo- ja palovammavaaran. Jotta välttäisit henkilövahinkojen vaaran, noudata
seuraavia ohjeita:
Älä yritä ladata paristoa uudelleen.
Älä altista yli 60 °C:n lämpötilalle.
Älä pura, murskaa, lävistä akkua tai aiheuta oikosulkua. Älä hävitä paristoa veteen upottamalla tai
polttamalla.
Vaihda pariston tilalle vain HP:n tälle tuotteelle tarkoittama paristo.
HUOMIO:
Ennen pariston vaihtamista on tärkeää tehdä varmuuskopio tietokoneen CMOS-asetuksista. Kun
paristo irrotetaan tai vaihdetaan, CMOS-asetukset häviävät.
Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai valinnaisen laitteiston sähköisiä osia. Ennen näiden
tehtävien aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista sähköä.
HUOMAUTUS:
Litiumpariston käyttöikää voi pidentää kytkemällä tietokoneen virtajohdon kunnossa
olevaan verkkovirtapistorasiaan. Litiumparisto on käytössä vain silloin kun tietokone EI OLE kytkettynä
verkkovirtaan.
HP kannustaa asiakkaita kierrättämään käytetyt elektroniikkalaitteet, HP:n tulostuskasetit ja ladattavat
akut. Lisätietoja kierrätysohjelmista on osoitteessa
recycle
.
1.
Poista tietokoneesta kaikki siirrettävät tietovälineet, kuten optiset levyt ja USB-muistitikut.
2.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
3.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
5.
Aseta tietokone näyttö alaspäin pehmeälle, tasaiselle alustalle. HP suosittelee, että asetat peiton,
pyyhkeen tai muun pehmeän kankaan suojaamaan etupaneelia ja näytön pintaa naarmuilta ja muilta
vaurioilta.
6.
Poista takaportin kansi.
Katso kohta
Takaportin kannen poistaminen
sivulla
24
.
7.
Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
Katso kohta
Kaapeleiden irrottaminen
sivulla
24
.
8.
Irrota teline.
Katso kohta
Telineen kiinnittäminen ja poistaminen
sivulla
15
.
RTC-pariston vaihtaminen
43
Sample