HP ProOne 400 G2 user manual download (Page 46 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 71
11.
Nosta huoltopaneeli pois paikaltaan (2).
12.
Jos tietokoneesi malli on ProOne 400, irrota 4 ruuvia, joilla sähkömagneettisia häiriöitä (EMI) estävä
suoja on kiinnitetty runkoon.
38
Luku 3
Laitteiston korjaus ja päivitys
Sample