HP ProOne 400 G2 user manual download (Page 45 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 71
Järjestelmä toimii tehokkaammassa kaksikanavaisessa tilassa, jos A-kanavan SODIMM-moduulien
muistikapasiteetti vastaa B-kanavan SODIMM-moduulien muistikapasiteettia.
Kussakin tilassa järjestelmän hitain SODIMM määrittää toiminnan enimmäisnopeuden.
SODIMM-moduulien asentaminen
Emolevyssä on kaksi muistikantaa. Voit poistaa tai asentaa muistimoduuleja seuraavasti:
1.
Poista tietokoneesta kaikki siirrettävät tietovälineet, kuten optiset levyt ja USB-muistitikut.
2.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
3.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
HUOMIO:
Irrota virtajohto ja odota virran katkeamista noin 30 sekuntia, ennen kuin lisäät tai poistat
muistimoduuleita. Kun tietokone on kytketty toiminnassa olevaan virtalähteeseen, muistimoduuleissa
on aina jännitettä tietokoneen virtatilasta riippumatta. Jännitteellisten muistimoduulien lisääminen tai
poistaminen voi vahingoittaa muistimoduuleja tai emolevyä pysyvästi.
4.
Poista tai irrota mahdolliset suojalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
5.
Aseta tietokone näyttö alaspäin pehmeälle, tasaiselle alustalle. HP suosittelee, että asetat peiton,
pyyhkeen tai muun pehmeän kankaan suojaamaan etupaneelia ja näytön pintaa naarmuilta ja muilta
vaurioilta.
6.
Poista takaportin kansi.
Katso kohta
Takaportin kannen poistaminen
sivulla
24
.
7.
Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit.
Katso kohta
Kaapeleiden irrottaminen
sivulla
24
.
8.
Irrota teline.
Katso kohta
Telineen kiinnittäminen ja poistaminen
sivulla
15
.
9.
Jos tietokoneesi malli on ProOne 400, irrota käyttöpaneeli kääntämällä sen ruuveja neljänneskierros
vasemmalle tasapääruuvimeisselillä tai Torx-ruuvimeisselillä.
10.
Liu'uta käyttöpaneelin salpoja toisiaan kohti (1).
Muistin poistaminen ja asentaminen
37
Sample