HP ProOne 400 G2 user manual download (Page 44 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 71
SODIMM-muistimoduulit
Emolevyn muistivastakkeisiin voi asentaa enintään kaksi standardien mukaista SODIMM-muistimoduulia.
Näissä vastakkeissa on vähintään yksi esiasennettu SODIMM-muistimoduuli.
SODIMM-muistimoduulin tekniset tiedot
Jotta järjestelmä toimisi oikein, SODIMM-muistimoduulien on vastattava seuraavia vaatimuksia:
EliteOne 800 ja ProOne 600
EliteOne 705
ProOne 400
SODIMM
1,2 voltin DDR4-SDRAM SODIMM -
moduulit.
1,5 voltin DDR3-SDRAM SODIMM -
moduulit.
1,35 voltin DDR3L-SDRAM SODIMM -
moduulit
Vaatimustenmu
kaisuus
puskuroimattomat muut kuin ECC-
PC4-10600 DDR4-2133 MHz -
yhteensopivat
puskuroimattomat muut kuin ECC-
PC3-10600 DDR3-1600 MHz -
yhteensopivat
puskuroimattomat muut kuin ECC-
PC3-10600 DDR3-1600 MHz -
yhteensopivat
Nastat
toimialastandardin mukainen 260-
nasta, jossa on pakollinen Joint
Electronic Device Engineering
Council (JEDEC) -määritys
toimialastandardin mukainen 204-
nasta, jossa on pakollinen Joint
Electronic Device Engineering
Council (JEDEC) -määritys
toimialastandardin mukainen 204-
nasta, jossa on pakollinen Joint
Electronic Device Engineering
Council (JEDEC) -määritys
Tuki
tukee CAS-viivettä 11 DDR4 2133
MHz (11-11-11-ajoitus)
tukee CAS-viivettä 11 DDR3 1600
MHz (11-11-11-ajoitus)
tukee CAS-viivettä 11 DDR3 1600
MHz (11-11-11-ajoitus)
Paikat
2
2
2
Muistin
maksimikoko
32 GB
16 GB
16 GB
Tuettu
1 Gbittiä, 2 Gbittiä ja 4 Gbittiä, muut kuin ECC-muistitekniikat, yksi- ja kaksipuoleiset SODIMM-muistimoduulit
Huom.
Järjestelmä ei toimi oikein, jos asennat ei-tuettuja SODIMM-muistimoduuleja. Tuettuja ovat SODIMM-
muistimoduulit, joihin sisältyy x8- ja x16-SDRAM; Tuettuja eivät ole SODIMM-muistitmoduulit, joihin sisältyy x4-
SDRAM
HP:ltä on mahdollista hankkia muistipäivitys. Päivityksen hankkimista suositellaan muiden valmistajien
tukemattomien muistimoduulien käytöstä aiheutuvien yhteensopivuusongelmien välttämiseksi.
SODIMM-kantojen käyttäminen
Järjestelmä toimii automaattisesti yksikanavaisessa tilassa, kaksikanavaisessa tilassa tai joustotilassa sen
mukaan, miten SODIMM-moduulit on asennettu. Katso seuraavasta taulukosta SODIMM-kanavan sijainnit.
Sijainti
Merkintä emolevyssä
Kanava
Alakanta
SODIMM1
Kanava B
Yläkanta
SODIMM3
Kanava A
Järjestelmä toimii yksikanavaisessa tilassa, jos SODIMM-kannat on täytetty vain yhdellä kanavalla.
Järjestelmä toimii joustotilassa, jos A-kanavan SODIMM-moduulien muistikapasiteetti ei vastaa B-
kanavan SODIMM-moduulien muistikapasiteettia. Joustotilassa kanava, jossa on vähiten muistia, kuvaa
kaksoiskanavalle määritettyä muistin kokonaismäärää. Muistin loppumäärä määritetään
yksittäiskanavalle. Jos yhdellä kanavista on enemmän muistia, suurempi määrä tulee määrittää A-
kanavalle.
36
Luku 3
Laitteiston korjaus ja päivitys
Sample