HP ProOne 400 G2 user manual download (Page 42 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 71
3
Laitteiston korjaus ja päivitys
Vaara- ja varoitusmerkinnät
Lue huolellisesti kaikki tässä oppaassa olevat aiheeseen liittyvät ohjeet ja varoitukset ennen päivityksen
aloittamista.
VAROITUS!
Vältä sähköiskujen, kuumien pintojen ja tulen aiheuttamat vammat noudattamalla seuraavia
ohjeita:
Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna tietokoneen sisäisten osien jäähtyä, ennen kuin kosket niihin.
Älä liitä televiestintälaitteen tai puhelimen liittimiä verkkosovittimen vastakkeisiin.
Älä poista käytöstä virtajohdon 3-nastaista liitintä. 3-nastainen liitin on tärkeä turvallisuuden kannalta.
Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan, johon on aina vaivaton pääsy.
Turvallisuussyistä virtajohtojen tai kaapeleiden päälle ei saa asettaa mitään. Sijoita ne niin, ettei kukaan
vahingossa astu niiden päälle tai kompastu niihin. Älä vedä johdoista tai kaapeleista. Kun irrotat johdon
sähköpistorasiasta, vedä pistokkeesta.
Voit välttää vakavia vammoja lukemalla
Turvallisuus- ja mukavuusopas
-ohjekirjan. Siinä käsitellään
työaseman oikeaa asennustapaa, oikeaa istuma-asentoa sekä tietokoneen käyttäjän terveyttä ja työtapoja,
ja annetaan tärkeitä sähköturvallisuuteen ja mekaaniseen turvallisuuteen liittyviä tietoja. Voit ladata tämän
oppaan osoitteesta
ergo
.
VAROITUS!
Lipaston päälle, kirjahyllyyn, hyllyille, työpöydille, arkkujen tai kärryjen päälle huonosti
sijoitetut tietokoneet voivat pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Ohjaa tietokoneeseen kytketyt johdot ja kaapelit siten, että niihin ei kohdistu vetoa eikä niihin voi jäädä kiinni
tai kompastua.
VAROITUS!
Sisältää kytkettyjä ja liikkuvia osia.
Katkaise virta laitteesta ennen huoltopaneelien irrottamista.
Asenna ja kiinnitä kaikki käyttöpaneelit ennen virran kytkemistä laitteistoon.
HUOMIO:
Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai lisälaitteiden sähköisiä osia. Ennen näiden
tehtävien aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista sähköä.
Lisätietoja on kohdassa
Staattinen purkaus
sivulla
58
.
Emolevyssä on virtaa aina, kun tietokone on kytketty virtalähteeseen. Irrota virtajohto virtalähteestä ennen
tietokoneen avaamista, etteivät tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
Lisätietoja
Lisätietoja laitteiston rakenneosien irrottamisesta ja asentamisesta, pöytäkoneiden hallinnasta, Tietokoneen
asetukset -apuohjelmasta ja vianmäärityksestä on tietokoneen mallikohtaisessa
Maintenance and Service
Guide
(Ylläpito- ja huolto-opas) -julkaisussa (saatavissa vain englanninkielisenä) osoitteessa
.
34
Luku 3
Laitteiston korjaus ja päivitys
Sample