HP ProOne 400 G2 user manual download (Page 39 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 71
a.
Kytke virtajohdon naaraspää virtasovittimeen (1).
b.
Liitä virtapistoke pistorasiaan (2).
3.
Kytke tietokoneeseen virta painamalla sen sivussa olevaa virtapainiketta.
Virran katkaiseminen
1.
Poista tietokoneesta kaikki siirrettävät tietovälineet, kuten optiset levyt ja USB-muistitikut.
2.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
3.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
Valinnaisen langattoman näppäimistön ja hiiren synkronointi
Näppäimistö ja hiiri synkronoidaan tehtaalla. Jos ne eivät toimi, poista ja vaihda paristot. Jos näppäimistö ja
hiiri eivät edelleenkään synkronoidu keskenään, synkronoi ne uudelleen manuaalisesti noudattamalla näitä
ohjeita.
1.
Valinnaisen langattoman näppäimistön ja hiiren synkronointi
31
Sample