HP ProOne 400 G2 user manual download (Page 3 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 71
Tietoja tästä julkaisusta
Tästä ohjeesta saat perustietoa tämän tietokonemallin päivittämisestä.
VAROITUS!
Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee sitä, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa
koitua vahinkoja tai jopa hengenvaara.
HUOMIO:
Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee sitä, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa
vahingoittaa laitteistoa tai johtaa tietojen menetykseen.
HUOMAUTUS:
Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee tärkeitä lisätietoja.
iii
Sample