HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 50 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 53
12
Elektrostatisk udledning
Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med
hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.
En ´Ʈ´GQ½QJ af statisk elektricitet fra ƬQJµ³ og andre elektrostatiske ledere kan beskadige
elektronikkomponenter.
Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende
forholdsregler:
Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til computeren,
skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.
Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.
Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
Brug ikke-magnetisk værktøj.
Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at ´Ʈ´Gµ statisk elektricitet ved at berøre en umalet
»µ±´¾RYµ³Ʈ´Gµ¹
Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.
40
Kapitel 12
Elektrostatisk udledning
Sample