HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 48 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 53
Ændring af opstartrækkefølgen for computeren
Hvis computeren ikke genstarter i HP ¿ecovery Manager, kan du ændre computerens opstartsrækkefølge,
som er den rækkefølge, enhederne er anført i BIOS, hvor computeren søger efter startoplysninger. Du kan
ændre valget til et optisk drev eller et ÏÄÑÌƮ´VÒG³µY¹
Sådan ændres startrækkefølgen:
Indsæt HP gendannelsesmedie.
Få adgang til systemets
Start
-menu. Tænd eller genstart computeren, tryk hurtigt på
esc
, og tryk
derefter på
f9
for startindstillinger.
¸ælg det optiske drev eller ÏÄÑÌƮ´VÒG³µYº du vil starte fra.
Følg anvisningerne på skærmen.
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
HP ¿ecovery Manager-softwaren giver dig mulighed for at fjerne HP gendannelsespartitionen for at frigøre
plads på harddisken.
VIµTIµT:
Efter du har fjernet HP gendannelsespartitionen, vil du ikke kunne udføre en systemgenoprettelse
eller oprette HP gendannelsesmediet fra HP gendannelsespartitionen. Så før du fjerner
gendannelsespartitionen, skal du oprette HP gendannelsesmediet. Se
Oprettelse af HP gendannelsesmedie
(kun udvalgte produkter)
på side
34
.
BEMÆRK:
Indstillingen Opret gendannelsespartition er kun tilgængelig på produkter, der understøtter
denne funktion.
Følg disse trin for at fjerne HP gendannelsespartitionen:
Skriv
gendannelse
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter
HP Recovery Manager
.
¸ælg
½pret gendannelsespartition
, og følg anvisningerne på skærmen.
38
Kapitel 10
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample