HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 47 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 53
Du skal bruge HP gendannelsesmediet for at kunne bruge indstillingen Fabriksnulstilling (kun udvalgte
produkter). Se
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
på side
34
, hvis du ikke
allerede har oprettet gendannelsesmedier.
Hvis din computer ikke tillader oprettelse af HP gendannelsesmedie, eller hvis HP gendannelsesmedie
ikke fungerer, kan du hente gendannelsesmedie til dit system fra support. Se brochuren
Worldwide
Telephone Numbers
(Telefonnumre verden over), som fulgte med computeren. Du kan også ƬQGµ
kontaktoplysninger på HP's websted. Áå til
support
, vælg dit land eller region, og
følg anvisningerne på skærmen.
VIµTIµT:
HP ¿ecovery Manager sikkerhedskopierer ikke automatisk dine personlige data. Før du starter
genoprettelse, skal du sikkerhedskopiere alle personlige data, du vil bevare.
Hvis du bruger HP gendannelsesmedie, kan du vælge blandt følgende gendannelsesmuligheder:
BEMÆRK:
·år du starter gendannelsesprocessen, vises der kun de indstillinger, der er tilgængelige for din
computer.
Systemgenoprettelse – geninstallerer det oprindelige operativsystem, og NRQƬJX³µ³µ³ derefter
indstillingerne for de programmer, der blev installeret fra fabrikken.
·ulstil til fabriksindstillinger – gendanner computeren til den oprindelige fabrikstilstand ved at slette
alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstallerer den
operativsystemet og den software, der blev installeret fra fabrikken.
HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) giver kun mulighed for systemgenoprettelse.
Brug af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
Med HP gendannelsespartitionen kan du udføre en systemgenoprettelse uden brug af gendannelsesdiske
eller et ÏÄÑÌJµQG´QQµ¾VµVƮ´VÒG³µY¹ Denne type genoprettelse kan kun bruges, hvis harddisken stadig
fungerer.
Sådan startes HP ¿ecovery Manager fra HP gendannelsespartitionen:
Skriv
gendannelse
i søgefeltet på proceslinjen, vælg
Recovery Manager
, og vælg derefter
HP-
genoprettelsesmiljø
.
– eller –
Tryk på
f11
, når computeren starter, eller tryk på
f11
, og hold den nede, mens du trykker på tænd/sluk-
knappen.
¸ælg
¶ÃOƬQG³QJ
i menuen med startindstillinger.
¸ælg
Recovery Manager
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af HP gendannelsesmedier til gendannelse
Du kan bruge HP gendannelsesmedier for at gendanne det oprindelige system. Du kan bruge denne metode,
hvis dit system ikke har en HP gendannelsespartition, eller hvis harddisken ikke virker korrekt.
Sikkerhedskopiér alle personlige Ƭ¾µ³º hvis det er muligt.
Indsæt HP gendannelsesmediet, og genstart computeren.
BEMÆRK:
Hvis computeren ikke automatisk genstarter i HP ¿ecovery Manager, skal computerens
startrækkefølge ændres. Se
Ændring af opstartrækkefølgen for computeren
på side
38
.
Følg anvisningerne på skærmen.
Sikkerhedskopiering og gendannelse
37
Sample