HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 46 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 53
Sikkerhedskopiering og gendannelse
Der er Ʈµ³µ muligheder for at genoprette systemet. ¸ælg den metode, der passer bedst til din situation og
ekspertiseniveau:
VIµTIµT:
Ikke alle metoder er tilgængelige for alle produkter.
Windows tilbyder Ʈµ³µ muligheder for at gendanne fra backup, opdatere computeren og nulstille
computeren til dens oprindelige tilstand. Se appen Kom godt i gang for at få yderligere oplysninger.
¸ælg knappen
Start
, og vælg derefter appen
Kom godt i gang
.
Hvis du har brug for at afhjælpe et problem med et forudinstalleret program eller en forudinstalleret
driver, skal du bruge indstillingen Áeninstaller drivere og/eller programmer (kun udvalgte produkter) i
HP ¿ecovery Manager til at geninstallere de individuelle programmer eller drivere.
Skriv
gendannelse
i søgefeltet på proceslinjen, vælg
HP Recovery Manager
, vælg derefter
µeninstaller drivere og/eller programmer
, og følg dernæst anvisningerne på skærmen.
Hvis du ønsker at gendanne Windows-partitionen til det oprindelige indhold fra fabrikken, kan du
benytte indstillingen Systemgenoprettelse fra HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
eller bruge HP gendannelsesmediet. Se
Áenoprettelse ved brug af HP ¿ecovery Manager
på side
36
for
at få Ʈµ³µ oplysninger. Se
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
på side
34
,
hvis du ikke allerede har oprettet gendannelsesmedier.
Hvis du på udvalgte produkter ønsker at gendanne computerens oprindelige fabrikspartition og -
indhold, eller hvis du har udskiftet harddisken, kan du bruge indstillingen ·ulstilling til
fabriksindstillinger i HP gendannelsesmediet. Se
Áenoprettelse ved brug af HP ¿ecovery Manager
på side
36
for at få Ʈµ³µ oplysninger.
Hvis du på udvalgte produkter vil fjerne gendannelsespartitionen for at få mere plads på harddisken,
kan du i HP ¿ecovery Manager vælge indstillingen Opret gendannelsespartition.
Se
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
på side
38
for at få Ʈµ³µ
oplysninger.
µenoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
HP ¿ecovery Manager-softwaren gør det muligt at gendanne computeren til dens oprindelige fabrikstilstand
ved hjælp af det HP gendannelsesmedie, som du enten selv har oprettet eller har modtaget fra HP, eller ved
hjælp af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter). Se
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun
udvalgte produkter)
på side
34
, hvis du ikke allerede har oprettet gendannelsesmedier.
Hvad du skal vide, før du starter
HP ¿ecovery Manager genopretter kun software, der er installeret fra fabrikken. Software, der ikke er
leveret sammen med denne computer, skal enten downloades fra producentens websted eller
geninstalleres fra det medie, producenten har leveret.
VIµTIµT:
Áenoprettelse via HP ¿ecovery Manager skal bruges som sidste forsøg på at løse problemer.
Der skal bruges HP gendannelsesmedie, hvis der er fejl på computerens harddisk. Se
Oprettelse af HP
gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
på side
34
, hvis du ikke allerede har oprettet
genoprettelsesmedier
36
Kapitel 10
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample