HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 44 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 53
10
Sikkerhedskopiering, gendannelse og
genoprettelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende processer. Oplysningerne i dette kapitel er
standardprocedure for de ƮµV±µ produkter.
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
Áendannelse og genoprettelse af systemet
Se appen HP Support Assistant, hvis du vil have Ʈµ³µ oplysninger.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen
HP Support Assistant
.
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
½prettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
Følgende metoder til oprettelse af gendannelsesmedie og sikkerhedskopier ƬQGµV kun på udvalgte
produkter. ¸ælg den metode, der er mulig i henhold til din computermodel.
Brug HP ¿ecovery Manager til at oprette HP gendannelsesmedier, når du har NRQƬJX³µ³µ± computeren. I
dette trin oprettes der en sikkerhedskopi af HP gendannelsespartitionen på computeren.
Sikkerhedskopien kan bruges til at geninstallere det oprindelige operativsystem i tilfælde, hvor
harddisken er ødelagt eller er blevet udskiftet. Oplysninger om oprettelse af gendannelsesmedier ƬQGµ³
du i
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
på side
34
. Du ƬQGµ³ oplysninger
om tilgængelige indstillinger for genoprettelse ved hjælp af gendannelsesmedier i
Brug af Windows-
værktøjer
på side
35
.
Brug Windows-værktøjer til at oprette punkter for systemgendannelse og oprette
sikkerhedskopieringer af personlige oplysninger.
Se
Áenoprettelse ved brug af HP ¿ecovery Manager
på side
36
for at få Ʈµ³µ oplysninger.
BEMÆRK:
Hvis lagerpladsen er på 32 ÁB eller mindre, er Microsoft Systemgendannelse som standard
deaktiveret.
½prettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
Kontrollér om muligt tilstedeværelsen af Windows-partitionen og gendannelsespartitionen. I menuen
Start
skal du klikke på
¾W³ƬQG¶U
og derefter vælge
Denne computer
.
Hvis din computer ikke viser Windows-partitionen og gendannelsespartitionen, kan du hente
gendannelsesmedie til dit system fra support. Se brochuren
Worldwide Telephone Numbers
(Telefonnumre verden over), som fulgte med computeren. Du kan også ƬQGµ kontaktoplysninger på HP's
websted. Áå til
support
, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på
skærmen.
34
Kapitel 10
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample