HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 43 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 53
¸ælg
Søg nu
for at lade HP ƬQGµ dit produkt automatisk.
¸ælg din computer, og vælg derefter dit operativsystem.
I afsnittet
Diagnostic
(Diagnosticering) kan man følge anvisningerne på skærmen for at hente den
ønskede UEFI-version.
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
33
Sample