HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 42 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 53
9
Brug af HP PC Hardware Diagnostics (¼EFI)
HP PC Hardware Diagnostics er et UEFI ÉÏQ½ƬµG Extensible Firmware Interface), som gør det muligt at køre
diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. ¸ærktøjet kører uden for
operativsystemet, så det kan isolere hardwarefejl pga. problemer der er forårsaget af operativsystemet eller
andre softwarekomponenter.
·år HP PC Hardware Diagnostics UEFI registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware, genereres en
fejl-id-kode på 24 cifre. Denne id-kode kan opgives i forbindelse med support for at ƬQGµ ud af, hvordan
problemet løses.
For at starte HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) skal du følge disse trin:
Tænd eller genstart computeren, og tryk derefter hurtigt på
esc
.
Tryk på
f2
.
BIOS'en søger på tre steder efter diagnose-værktøjerne i følgende rækkefølge:
Tilsluttet USB-drev
BEMÆRK:
Du kan ƬQGµ Ʈµ³µ oplysninger om download af HP PC Hardware Diagnostics-værktøjet
(UEFI) til et USB-drev under
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
på side
32
.
Harddisk
BIOS
·år diagnoseværktøjet åbner, skal du vælge den type diagnostiske test, du vil køre, og følge
anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du vil afbryde en test, skal du trykke på den knap, du brugte til at få adgang til UEFI.
Download HP PC Hardware Diagnostics (¼EFI) til en ¼SB-enhed
BEMÆRK:
Anvisningerne til at downloade HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ƬQGµV kun på engelsk, og du
skal bruge en Windows-computer til at downloade og oprette HP UEFI-supportmiljøet, fordi der kun
tilbydes ¹µ[µÌƬ¾µ³¹
Der er to metoder til at downloade HP PC Hardware Diagnostics til en USB-enhed.
Download den nyeste ¼EFI-version
Áå til
go/techcenter/pcdiags
. HP PC Diagnostics-hjemmesiden vises.
¸ælg linket
Download
i afsnittet HP PC Hardware Diagnostics, og klik derefter på
Kør
.
Download en version af ¼EFI til et bestemt produkt
Áå til
support
.
¸ælg
Hent software og drivere
.
Angiv produktnavn eller -nummer.
- eller -
32
Kapitel 9
Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Sample