HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 41 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 53
Download af en BI½S-opdatering
F½RSIµTIµ:
Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun
downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde
vha. vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren er
sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg nedenstående anvisninger ved download og
installation:
Undlad at afbryde strømmen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.
Undlad at lukke computeren ned eller starte slumretilstand.
Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.
BEMÆRK:
Hvis computeren er tilsluttet til et netværk, bør du rådføre dig med netværksadministratoren, før
du installerer softwareopdateringer, især opdateringer af system-BIOS.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og derefter vælg appen
HP Support Assistant
.
- eller -
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
Klik på
½pdateringer
, og klik derefter på
Søg efter opdateringer og meddelelser
.
Følg anvisningerne på skærmen for at ½GµQ±½Ƭµ³µ din computer og få adgang til den BIOS-opdatering,
du vil downloade.
Følg disse trin i download-området:
ÎGµQ±½ƬÂä³ den nyeste BIOS-opdatering og sammenlign den med den BIOS-version, der aktuelt er
installeret på computeren. Hvis opdateringen er nyere end din BIOS-version, skal du skrive dato,
navn eller et andet id-element ned. Du kan få brug for disse oplysninger til at ƬQGµ opdateringen
senere, når den er blevet downloadet til din harddisk.
Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.
·otér stien til den placering på harddisken, som BIOS-opdateringen downloades til. Du får brug for
denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.
BIOS-installationsprocedurer varierer. Følg de anvisninger, der vises på skærmen, når du er færdig med at
downloade. Hvis der ikke vises nogen anvisninger, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
Skriv
fil
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter
¾W³ƬQG¶U
.
Dobbeltklik på harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
Følg den sti på harddisken, som du noterede tidligere, og åbn den mappe, som indeholder opdateringen.
Dobbeltklik på Ƭ¾µQ med Ƭ¾±\²µQ´YQµ± .exe (f.eks.
Ƭ±QDYQ
.exe).
BIOS-installationen starter.
Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK:
·år der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den
downloadede Ƭ¾ fra harddisken.
Opdatering af Setup Utility (BIOS)
31
Sample