HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 40 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 53
8
Brug af Setup ¼tility (BI½S)
Hjælpeprogrammet Setup Utility, også kaldet Basic Input/Output System (BIOS), styrer kommunikationen
mellem alle input- og output-enheder på systemet (f.eks. diskdrev, skærm, tastatur, mus og printer).
Hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) omfatter indstillinger for de typer enheder, der er installeret,
computerens opstart og mængden af system- og udvidelseshukommelse.
Sådan startes Setup ¼tility (BI½S)
F½RSIµTIµ:
Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer i Setup Utility (BIOS). Fejl kan
forhindre computeren i at fungere korrekt.
Tænd for eller genstart computeren, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f10
.
½pdatering af Setup ¼tility (BI½S)
Opdaterede versioner af Setup Utility (BIOS) kan være tilgængelige på HP's websted.
De ƮµV±µ BIOS-opdateringer på HP's websted er pakket i komprimerede Ƭ¾µ³º der kaldes
SoftPaqs
.
·ogle pakker, der kan downloades, indeholder en Ƭ¾ med navnet ¿eadme.txt, som indeholder installations- og
ÀµÈ¾ƬQG½QJVR²¾\VQ½QJµ³ til Ƭ¾µQ¹
Sådan fastslår du BI½S-versionen
For at kunne beslutte, om du behøver at opdatere Setup Utility (BIOS), skal du først fastslå BIOS-versionen på
computeren.
For at få vist BIOS-versionsoplysninger (også kaldet
ROM-dato
og
System-BIOS
) skal du benytte en af disse
muligheder.
HP Support Assistant
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen
HP Support Assistant
.
- eller -
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
¸ælg
My PC
(Denne computer), og vælg derefter
¾·¶¸³Ƭ¸²W³±Q´
ÉIJµÂ½ƬN´±½RQµ³Ê¹
Setup Utility (BIOS)
Start Setup Utility (BIOS) (se
Sådan startes Setup Utility (BIOS)
på side
30
).
¸ælg
Main
(Hoved), vælg
System Information
(Systemoplysninger), og noter BIOS-versionen.
¸ælg
Exit
(Afslut), vælg
¿o
(·ej), og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Se
Download af en BIOS-opdatering
på side
31
, hvis du vil undersøge, om der er nyere BIOS-versioner.
30
Kapitel 8
Brug af Setup Utility (BIOS)
Sample