HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 38 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 53
Der ƬQGµV to typer Ƭ³µZ´¾¾VÇ
¸ærtsbaserede Ƭ³µZ´¾¾V – software, der kun beskytter den computer, den er installeret på.
·etværksbaserede Ƭ³µZ´¾¾V – installeret mellem DSL- eller kabelmodemmet og hjemmenetværket for
at beskytte alle computere i netværket.
·år en Ƭ³µZ´¾¾ er installeret på et system, overvåges alle data, der sendes til og fra systemet, og
sammenlignes med et sæt óXJµ³GµƬQµ³µGµ sikkerhedskriterier. Alle data, der ikke overholder disse kriterier,
blokeres.
Installation af softwareopdateringer
HP, Windows og software fra tredjepart, der er installeret på din computer, skal opdateres med jævne
mellemrum for at afhjælpe sikkerhedsproblemer og forbedre softwareydelsen.
F½RSIµTIµ:
Microsoft udsender meddelelser om Windows-opdateringer, som kan indeholde
sikkerhedsopdateringer. For at beskytte computeren mod sikkerhedsbrud og computervirusser bør du
installere alle opdateringer fra Microsoft, så snart du får besked om dem.
Du kan installere disse opdateringer automatisk.
Hvis du ønsker at få vist eller ændre indstillingerne:
¸ælg knappen
Start
, vælg
Indstillinger
, og vælg derefter
½pdatering og sikkerhed
.
¸ælg
Àindows ¼pdate
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Hvis du vil planlægge et tidspunkt for installation af opdateringer, skal du vælge
Avancerede
indstillinger
og derefter følge anvisningerne på skærmen.
Brug af HP Touchpoint Manager (kun udvalgte produkter)
HP Touchpoint Manager er en skybaseret IT-løsning, der gør det muligt for virksomheder at administrere og
beskytte deres aktiver µƫµN±½Y± og sikkert. HP Touchpoint Manager hjælper med at beskytte enheder mod
malware og andre angreb, overvåger enhedernes tilstand og giver dig mulighed for at reducere tidsforbruget
ved løsning af enheds- og sikkerhedsproblemer for slutbrugeren. Du kan hurtigt downloade og installere
softwaren, hvilket er meget R»NRV±Q½QJVµƫµN±½Y± i forhold til traditionelle interne løsninger.
Sikring af det trådløse netværk
·år du opsætter et WLA· eller får adgang til et eksisterende WLA·, skal du altid aktivere
sikkerhedsfunktionerne for at beskytte netværket mod uautoriseret adgang. WLA·'er i RƫµQ±¾½Jµ områder,
(hotspots), som f.eks. cafeer og lufthavne, er muligvis ikke sikre.
Sikkerhedskopiering af programmer og oplysninger
Du bør jævnligt sikkerhedskopiere dine programmer og oplysninger for at beskytte dem mod permanent tab
eller beskadigelse via virusangreb eller en software- eller hardwarefejl.
28
Kapitel 7
Beskyttelse af computer og oplysninger
Sample