HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 37 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 53
½psætning af adgangskoder i Setup ¼tility (BI½S)
Adgangskode
Funktion
Administratoradgangskode
Skal angives, hver gang du åbner Setup Utility (BIOS).
Hvis du glemmer din administratoradgangskode, kan du ikke
få adgang til hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS).
Startadgangskode
Skal indtastes, hver gang du tænder eller genstarter
computeren eller afslutter dvale.
Hvis du glemmer din startadgangskode, kan du ikke tænde
eller genstarte computeren eller afslutte dvaletilstand.
Sådan kan du angive, ændre eller slette en administrator- eller startadgangskode i Setup Utility (BIOS):
F½RSIµTIµ:
Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer i Setup Utility (BIOS). Fejl kan
forhindre computeren i at fungere korrekt.
Tænd for eller genstart computeren, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f10
.
¸ælg
Sikkerhed
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Brug af internetsikkerhedssoftware
Hvis du bruger din computer til at åbne e-mails, et netværk eller internettet, udsættes computeren for virus,
spyware og andre onlinetrusler. For at beskytte computeren kan der være forudinstalleret
internetsikkerhedssoftware, der omfatter antivirus- og Ƭ³µZ´¾¾ÌÀXQN±½RQµ³º på computeren som
prøveversioner. Med henblik på at yde beskyttelse mod nye virusser og andre sikkerhedstrusler skal
antivirussoftware jævnligt opdateres. Det anbefales kraftigt, at du opgraderer prøvetilbuddet eller køber den
relevante software for at beskytte din computer fuldt ud.
Brug af antivirussoftware
Computervirusser kan deaktivere programmer, funktioner eller operativsystemet eller forårsage en unormal
funktionsmåde. Antivirusprogrammer kan spore de ƮµV±µ virusser, tilintetgøre dem og, i de ƮµV±µ tilfælde,
reparere de skader, de eventuelt har forvoldt.
For at yde vedvarende beskyttelse imod nye virusser, skal antivirussoftware holdes opdateret.
Et antivirusprogram er eventuelt forudinstalleret på computeren. Det anbefales kraftigt, at du anvender et
antivirusprogram efter eget valg for at beskytte din computer fuldt ud.
Hvis du vil have yderligere oplysninger om computervira, kan du skrive
support
i søgefeltet på
værktøjslinjen og derefter vælge appen
HP Support Assistant
.
- eller -
Klik på ikonet med spørgsmålstegnet på værktøjslinjen.
Brug af ƬU¶Z²OO´±ÁWZ²U¶
Firewalls er designet til at forhindre uautoriseret adgang til et system eller netværk. En Ƭ³µZ´¾¾ kan være
software, som du installerer på computeren og/eller netværket, eller det kan være en løsning, der består af
både hardware og software.
Brug af internetsikkerhedssoftware
27
Sample