HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 35 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 53
Rejse med eller forsendelse af din computer
Hvis du er nødt til at rejse med eller sende din computer, er der her nogle tips til at sikre dit udstyr.
Forbered computeren til transport eller forsendelse:
Sikkerhedskopier dine oplysninger til et eksternt drev.
Fjern alle diske og alle eksterne mediekort, f.eks. hukommelseskort.
Sluk for alt eksternt udstyr, og kobl det derefter fra.
Luk computeren ned.
Medbring en sikkerhedskopi af dine data. Opbevar sikkerhedskopien et andet sted end computeren.
Bær computeren som håndbagage, hvis du skal ud at Ʈ\Yµ¹ Undgå at checke den ind med resten af
bagagen.
F½RSIµTIµ:
Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter
de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i lufthavne og
lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger røntgenstråler i stedet for
magnetisme og beskadiger ikke drev.
Hvis du har tænkt dig at anvende computeren under en Ʈ\³µÈVµº skal du lytte til Ʈ\²µ³VRQ´¾µ±V
anvisninger om, hvornår du må bruge din computer. Flyselskabet skal give tilladelse til brug af
computere om bord på Ʈ\µ±¹
Hvis du skal sende computeren eller et drev, skal du bruge passende, beskyttende emballage, og pakken
skal mærkes "FO¿SIÁTIÁ!".
Brug af trådløse enheder kan være begrænset i visse omgivelser. Sådanne begrænsninger kan gælde
om bord på Ʈ\º på hospitaler, i nærheden af V²³áQJV±Rƫµ³ og på risikofyldte steder. Spørg om tilladelse,
hvis du er usikker på, hvad praksis er for anvendelse af en trådløs enhed på din computer, før du tænder
for den.
Du bør følge disse forslag, når du rejser i udlandet:
Kontrollér de computerrelaterede toldregler for hvert land/område, du rejser til.
Undersøg kravene til netledninger og adaptere for alle de lande/områder, hvor du har tænkt dig at
anvende computeren. Spænding, frekvens og stikstørrelser varierer.
ADVARSEL!
Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret,
må du ikke forsøge at tilføre computeren strøm med en spændingsomformer af den type, der
sælges til husholdningsudstyr.
¿ejse med eller forsendelse af din computer
25
Sample