HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 34 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 53
Hvis du vil opdatere dine programmer og drivere, skal du følge disse anvisninger:
Skriv
support
i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Klik på ikonet med spørgsmålstegnet på værktøjslinjen.
¸ælg
Min PC
, vælg fanen
½pdateringer
, og vælg derefter
Søg efter opdateringer og meddelelser
.
Følg anvisningerne på skærmen.
Rengøring af computeren
Brug følgende produkter for sikker rengøring af din computer:
Dimethylbenzylammoniumchlorid 0,3 % maks. koncentration (f.eks. engangsklude, der leveres i mange
forskellige mærker)
¿uderens uden alkohol
Blanding af vand og mild sæbe
Tør rengøringsklud af »½N³RƬõ³ eller vaskeskind (oliefri antistatisk klud)
Antistatiske rengøringsklude af tekstil
F½RSIµTIµ:
Undgå stærke rengøringsmidler, der kan forårsage permanente skader på computeren. Hvis du
ikke er sikker på, at et rengøringsprodukt er sikkert for din computer, skal du kontrollere produktets indhold
for at sikre, at ingredienser såsom sprit, acetone, ammoniumchlorid, methylenchlorid og kulbrinter ikke er
inkluderet i produktet.
Fibermaterialer, som f.eks. papirhåndklæder, kan ridse computeren. Efterhånden kan snavs og rester fra
rengøringsmidler sidde fast i revnerne.
Rengøringsprocedurer
Følg procedurerne i dette afsnit til at rengøre din computer på sikker vis.
ADVARSEL!
For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter må du ikke forsøge at rense din
computer, mens den er tændt.
Sluk for computeren.
Afbryd strømmen.
Afbryd alle tændte eksterne enheder.
F½RSIµTIµ:
For at forhindre beskadigelse af indvendige komponenter må rengøringsmidler eller -væsker
ikke sprøjtes direkte på en hvilken som helst ÂR»²X±µ³RYµ³Ʈ´Gµ¹ Hvis der drypper væsker ned på RYµ³Ʈ´GµQº
kan det permanent beskadige de indvendige komponenter.
Rengøring af siderne og låget
Du kan rengøre siderne og låget med en blød »½N³RƬõ³N¾XG eller et vaskeskind fugtet med en af de tidligere
angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.
BEMÆRK:
Brug en cirkelbevægelse, når du rengør computerens låg, for at gøre det nemmere at fjerne snavs
og fnug.
24
Kapitel 6
¸edligeholdelse af computeren
Sample