HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 33 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 53
6
Vedligeholdelse af computeren
Det er vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse for at bevare computeren i optimal tilstand. Dette
kapitel forklarer, hvordan du bruger værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning. Dette kapitel
indeholder desuden en vejledning til opdatering af programmer og drivere, trin til at rense computeren og
gode råd om at rejse med (eller forsende) computeren.
Forbedring af ydeevnen
¸ed at udføre regelmæssige vedligeholdelsesopgaver ved brug af værktøjer som Diskdefragmentering og
Diskoprydning kan du forbedre computerens ydelse.
Brug af Diskdefragmentering
HP anbefaler brug af Diskdefragmentering til at defragmentere harddisken mindst én gang om måneden.
BEMÆRK:
Det er ikke nødvendigt at køre diskdefragmentering på SSD-drev.
Sådan kører du Diskdefragmentering:
Slut computeren til vekselstrøm.
Skriv
defragmenter
i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter
Defragmenter og optimer dine
drev
.
Følg anvisningerne på skærmen.
Du kan ƬQGµ yderligere oplysninger i hjælpeprogrammet til programmet Diskdefragmentering.
Brug af Diskoprydning
Brug Diskoprydning til at gennemsøge harddisken for unødvendige Ƭ¾µ³º som du uden risiko kan slette og
derved frigøre diskplads, så computeren kører mere µƫµN±½Y±¹
Sådan kører du Diskoprydning:
Skriv
disk
i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter
Frigør diskplads ved at slette unødvendige
ƬO¶U
eller
$ƬQ´W²OO¶U programmer for at frigøre diskplads
.
Følg anvisningerne på skærmen.
½pdatering af programmer og drivere
HP anbefaler, at du opdaterer dine programmer og drivere regelmæssigt. Opdateringer kan løse problemer og
hente nye funktioner og muligheder til din computer. Det er f.eks. ikke sikkert, at ældre J³´ƬNNR»²RQµQ±µ³
fungerer godt sammen med de nyeste spilprogrammer. Uden den nyeste driver får du ikke mest muligt ud af
dit udstyr.
Áå til
support
for at downloade de seneste versioner af HP-programmer og -drivere. Du
kan også registrere dig, så du automatisk modtager meddelelser, så snart der er tilgængelige opdateringer.
Forbedring af ydeevnen
23
Sample