HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 32 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 53
Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning, kan du
forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:
Tryk på
ctrl
+
alt
+
delete
, vælg ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Luk ned
.
Tryk på og hold tænd/sluk-knappen inde i mindst 10 sekunder.
Kobl computeren fra den eksterne strøm.
22
Kapitel 5
Strømstyring
Sample