HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 31 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 53
¸ælg feltet
Dvaletilstand
under
Indstillinger for nedlukning
for at få vist indstillingen Dvaletilstand i
menuen Strøm.
¸ælg
µem ændringer
.
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at afslutte dvaletilstand.
·år computeren afslutter dvaletilstand, vender dit arbejde tilbage på skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du har oprettet en adgangskode, der skal anvendes ved afslutning af dvaletilstand, skal du
indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde vender tilbage på skærmen.
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved opvågning (ved afslutning af slumre-
eller dvaletilstand)
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indstille computeren til at bede om en adgangskode, når den
afslutter slumre- eller dvaletilstand:
Indtast
indstillinger for strøm
i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter
Indstillinger
for strøm
.
¸ælg
Kræv en adgangskode, når computeren vågner
i venstre rude.
¸ælg
Rediger indstillinger, der i øjeblikket er utilgængelige
.
¸ælg
Kræv en adgangskode (anbefales)
.
BEMÆRK:
Hvis du vil oprette en brugerkontoadgangskode eller ændre din nuværende
brugerkontoadgangskode, skal du vælge
½pret eller skift adgangskoden til din brugerkonto
og
derefter følge anvisningerne på skærmen. Hvis du ikke har brug for at oprette eller ændre en
adgangskode til en brugerkonto, går du til trin 5.
¸ælg
µem ændringer
.
¿edlukning (slukning) af computeren
F½RSIµTIµ:
Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes. Sørg for at gemme dit arbejde, før du
lukker computeren ned.
Kommandoen Luk computeren lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter
skærmen og computeren.
Luk computeren under følgende forhold:
·år du skal have adgang til komponenter inden i computeren
·år du tilslutter en ekstern hardwareenhed, der ikke tilsluttes en USB- eller videoport
·år computeren ikke bruges eller vil være frakoblet ekstern strøm i en længere periode
Selvom du kan lukke computeren vha. tænd/sluk-knappen, anbefales det at bruge Windows-kommandoen
Luk computeren.
BEMÆRK:
Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand, skal du først afslutte slumre- eller dvaletilstand
ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
Áem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
¸ælg knappen
Start
, klik på ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Luk ned
.
·edlukning (slukning) af computeren
21
Sample