HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 30 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 53
5
Strømstyring
Start og afslutning af slumre- og dvaletilstand
F½RSIµTIµ:
Der ƬQGµV adskillige velkendte sårbarheder når en computer er i slumretilstand. For at
forhindre, at en uautoriseret bruger kan få adgang til data på din computer, selv krypterede data, anbefaler
HP, at du altid benytter dvaletilstand i stedet for slumretilstand, når du ikke er i nærheden af computeren. Det
er især vigtigt, at du overholder dette, når du rejser med din computer.
Windows har to strømbesparende tilstande – slumre og dvaletilstand.
Slumretilstand – slumretilstanden startes automatisk efter en periode med inaktivitet. Dit arbejde
gemmes i hukommelsen, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at genoptage det. Du kan også starte
slumretilstand manuelt. Se
Manuel start og afslutning af slumretilstand
på side
20
for at få Ʈµ³µ
oplysninger.
Dvaletilstand—Dvaletilstanden startes automatisk, hvis computeren er i slumretilstand i en længere
periode. I dvaletilstand gemmes dit arbejde i en GY´¾µƬ¾ på harddisken, hvorefter computeren lukkes. Du
kan også starte dvaletilstand manuelt. Se
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte
produkter)
på side
20
for at få Ʈµ³µ oplysninger.
F½RSIµTIµ:
For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse, tab af lyd- eller
videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger skal du undlade at starte slumretilstand under læsning af
eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.
Manuel start og afslutning af slumretilstand
¸ælg knappen
Start
, klik på ikonet
Power
(Strøm), og vælg derefter
Sleep
(Slumre) for at påbegynde
slumretilstand.
Du kan afslutte slumretilstand på en af følgende måder:
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
Tryk på en tast på tastaturet.
·år computeren afslutter slumretilstand, vender dit arbejde tilbage på skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du har oprettet en adgangskode, der skal anvendes ved afslutning af slumretilstand, skal du
indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde vender tilbage på skærmen.
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter)
Du kan aktivere brugerstartet dvaletilstand eller ændre andre strømindstillinger og timeout under
Indstillinger for strøm.
Indtast
indstillinger for strøm
i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter
Indstillinger
for strøm
.
Klik på
Vælg, hvad tænd/sluk-knappen skal gøre
i venstre rude.
¸ælg
Rediger indstillinger, der i øjeblikket er utilgængelige
, og vælg derefter
Dvaletilstand
i området
¿år jeg trykker på tænd/sluk-knappen
.
- eller -
20
Kapitel 5
Strømstyring
Sample