HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 21 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 53
Komponent
Beskrivelse
(1)
Optisk drev
Afhængigt af computermodellen læser det en optisk disk eller
læser og skriver til en optisk disk.
BEMÆRK:
For at få oplysninger om diskkompatibilitet, Skriv
Hjælp
i søgefeltet proceslinjen, vælge
Hjælp og Support
, og
indtast derefter
diskens kompatibilitet
i søgefeltet.
(2)
Optisk drevs udløserknap
Skubber det optiske diskdrevs bakke ud.
(3)
¸entilationsåbning
Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.
BEMÆRK:
Computerens ventilator starter automatisk for at
nedkøle interne komponenter og forhindre overophedning. Det
er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under
drift.
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved ÀµÈ¾ƬQG½QJ i forbindelse med
systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.
VIµTIµT:
Kontrollér følgende steder for at ƬQGµ mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: på bunden af
computeren, på siden af computeren eller på bagsiden af computeren.
Servicemærkat – giver vigtige oplysninger, som hjælper til at ½GµQ±½Ƭµ³µ computeren. ·år du kontakter
support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om produktnummeret eller
modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.
Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på
din computer mest.
Komponent
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Áarantiperiode
(4)
Modelnummer (kun udvalgte modeller)
Mærkater
11
Sample