HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 19 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 53
Komponent
Beskrivelse
Sådan fjernes et kort:
Tryk ind på kortet, og tag det derefter ud af
hukommelseskortlæseren.
(10)
Harddisklås
Låser harddiskens topdæksel.
Bagerste del
Komponent
Beskrivelse
(1)
Sidepanelets udløserknap
Frigør sidepanelet.
ADVARSEL!
For at mindske risikoen for alvorlig personskade
eller beskadigelse af udstyret skal man undgå at åbne
kabinettet på computere, der indeholder en 1300 W PSU. Se
mærkaten på bagsiden af computeren, for at ƬQGµ ud af, om du
har en PSU på 600 W eller 1300 W.
(2)
Stik til sikkerhedskabel
Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.
BEMÆRK:
Sikkerhedskablet er designet til at fungere
præventivt, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren
bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.
(3)
Luftkanaler (2)
Lad luftstrømmen afkøle interne komponenter.
BEMÆRK:
Computerens ventilator starter automatisk for at
nedkøle interne komponenter og forhindre overophedning. Det
er helt normalt, at den indbyggede ventilator slår til og fra under
drift.
Bagerste del
9
Sample