HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 17 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 53
Højre side
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tænd/sluk-knap
·år computeren er slukket, skal du trykke på knappen for
at tænde den.
·år computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at starte Slumre.
·år computeren er i slumretilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte Slumre.
·år computeren er i Dvale, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at afslutte Dvale.
F½RSIµTIµ:
Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen
nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.
Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows-
procedurerne til lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/
sluk-knappen nede i mindst 5 sekunder for at slukke
computeren.
Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine
indstillinger for strømstyring.
Skriv
strøm
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter
Indstillinger for strøm og slumring
.
‒ eller –
Højreklik på knappen
Start
, og vælg derefter
Indstillinger
for strøm
.
(2)
Lysdiode for strøm
Tændt: Computeren er tændt.
Højre side
7
Sample