HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 16 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 53
Farvezoner
Der er fem À´³YµµƫµN±µ³º som du kan tilpasse med OME· Control:
Konstant farve—Tilpas belysningen for hver af de ni farvezoner.
Farveshow—Tilpas to til Ƭ³µ farvegrupper for alle farvezonerne. Farverne skifter fra én gruppe til en
anden efter et forud indstillet interval.
Systemovervågning—Tilpasse farvezoner for computerens forskellige hardwarefunktioner (CPU-
forbrug, CPU-temperatur, brug af ÁPU eller ÁPU-temperatur).
Lydshow—Lysstyrken varierer alt efter lydudgangens frekvens.
Slukket—Alle farvezoner er slået fra.
For at åbne OME· Control og tilpasse õ¾\VQ½QJVµƫµN±µ³QµÇ
¸ælg knappen
Start
, vælg
Alle apps
og vælg derefter
½ME¿ Control
.
6
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample