HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 15 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 53
Komponent
Beskrivelse
(1)
Belyste farvezoner
Skab unikke õ¾\VQ½QJVµƫµN±µ³ på computeren.
BEMÆRK:
Se
Farvezoner
på side
5
for at få yderligere
oplysninger.
(2)
Luftkanaler (2)
Lad luftstrømmen afkøle interne komponenter.
BEMÆRK:
Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle
interne komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt,
at den indbyggede ventilator slår til og fra under drift.
(3)
¸ærktøjsæt (ikke vist)
Indeholder en skruenøgle og skruer, der er nødvendige til installation
af ventilatorer til computerens komponenter og J³´ƬNNR³±¹
¸ærktøjssættet ƬQGµV under logoet.
ADVARSEL!
For at mindske risikoen for alvorlig personskade eller
beskadigelse af udstyret skal man undgå at åbne kabinettet på
computere, der indeholder en 1300 W PSU. Se mærkaten på bagsiden
af computeren, for at ƬQGµ ud af, om du har en PSU på 600 W eller
1300 W.
(4)
Holder
Holder computeren i en opretstående position.
Farvezoner
Computeren indeholder ni programmerbare, belyste farvezoner, der gør det muligt at skabe unikke
õ¾\VQ½QJVµƫµN±µ³¹ Du kan tilpasse hver enkelt zones farve eller en gruppe af zoners farve med OME·
Control.
BEMÆRK:
·år du først opstiller computeren, er alle farvezonerne røde.
Forside
5
Sample