HP OMEN by HP 870-000 user manual download (Page 11 of 53)

Languages: Danish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 53
1
Kom rigtigt i gang
Denne computer er et kraftfuldt værktøj, der er designet til at forbedre dit arbejde og din underholdning. Læs
dette kapitel for at lære om bedste praksis, efter du har opsat computeren, sjove ting du kan gøre med
computeren, og hvor du ƬQGµ³ Ʈµ³µ HP-ressourcer.
Besøg HP Apps Store
HP Apps Store har et bredt udvalg af populære spil samt underholdnings- og musik-apps, produktivitets-apps
og HP-eksklusive apps, som du kan downloade til skrivebordet. Udvalget opdateres jævnligt og omfatter
regionalt indhold og ¾´QGµV²µÂ½ƬNNµ tilbud. Sørg for ofte at kontrollere HP Apps Store for nye og opdaterede
funktioner.
VIµTIµT:
Du skal være tilsluttet internettet for at få adgang til HP Apps Store.
Sådan ses og downloades en app:
¸ælg knappen
Start
, og vælg derefter appen
Store
.
‒ eller –
¸ælg ikonet
Store
ved siden af søgefeltet på proceslinjen.
¸ælg den app, du vil downloade, og følg anvisningerne på skærmen. ·år download er fuldført, vises
appen på skærmen Alle apps.
Bedste fremgangsmåder
Efter at du har NRQƬJX³µ³µ± og registreret computeren, anbefales det, at du udfører følgende trin for at få
mest muligt ud af din investering:
Sikkerhedskopiér din harddisk ved at oprette gendannelsesmedier. Se
Sikkerhedskopiering,
gendannelse og genoprettelse
på side
34
.
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du oprette forbindelse til et kabelbaseret eller et trådløst
netværk. Se detaljer i
Tilslutning til et netværk
på side
13
.
Áør dig bekendt med computerhardware og -software. Flere oplysninger ƬQGµ³ du under
Lær din
computer at kende
på side
4
og
Brug af underholdningsfunktioner
på side
16
.
Opdatér eller køb antivirussoftware. Se
Brug af antivirussoftware
på side
27
.
Besøg HP Apps Store
1
Sample