HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 78 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 80
Dizin
A
AC adaptörü
ı
ş
ı
ğ
ı
, belirleme
10
alt
13
antenler
Yak
ı
n Alan
İ
leti
ş
imi (NFC)
11
B
ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
HDMI giri
ş
i
21
HDMI-in (HDMI giri
ş
)
9
USB 2.0 ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
8
USB 3.0
7
USB 3.0 (
ş
arj) elektrikli
7
bak
ı
m, Disk Birle
ş
tiricisi
43
Beats Audio
20
Beats Audio Denetim Masas
ı
21
bellek kart
ı
okuyucu, belirleme
12
bellek kart
ı
, takma
42
bile
ş
enler
alt
12
geri
11
ön
6
sa
ğ
taraf
7
sol taraf
9
bilgisayar s
ı
f
ı
rlama
56
bilgisayar
ı
kapama
38
bilgisayar
ı
kapatma
38
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
temizleme
44
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n bak
ı
m
ı
44
bilgisayarla seyahat etme
13
BIOS
güncelle
ş
tirme
49
güncelle
ş
tirme indirme
50
sürümü belirleme
49
bir WLAN’a ba
ğ
lanma
17
Bluetooth ayg
ı
t
ı
15
Bluetooth etiketi
13
C
Computer Setup (BIOS)
parolalar
ı
47
Computer Setup (BIOS),
kullanma
49
Ç
çal
ı
ş
ma teknik özellikleri
70
D
desteklenen diskler
kurtarma
54
Disk Birle
ş
tiricisi yaz
ı
l
ı
m
ı
43
Disk Temizleme
43
Dokunmatik ekran hareketleri
29,
31
dokunma
27
döndürme
29
kayd
ı
rma
28
kenardan çekme hareketleri
30
tek parmakla kayd
ı
rma
27
tutma
29
dokunmatik ekran tutma hareketi
29
dokunmatik ekran yak
ı
nla
ş
t
ı
rma
hareketi
29
Dokunmatik ekran, kullanma
27
ğ
meler
güç
11
HDMI-in (HDMI giri
ş
)
12
E
e
ğ
lenceye yönelik uygulamalar
2
elektrostatik de
ş
arj
71
en gerekli ö
ğ
eleri içeren görüntü
ile kurtarma
58
en iyi uygulamalar
1
etiketler
Bluetooth
13
kablosuz sertifikas
ı
13
seri numaras
ı
13
WLAN
13
yasal düzenleme
13
F
fn tu
ş
u, belirleme
32
G
genel WLAN ba
ğ
lant
ı
s
ı
17
geri dönü
ş
türme
bilgisayar
55, 56
geri yükle
Windows Dosya Geçmi
ş
i
55
güç dü
ğ
mesi, belirleme
11
güç konektörü, belirleme
10
güvenlik kablosu yuvas
ı
,
belirleme
10
güvenlik, kablosuz
16
H
Haz
ı
rda Bekletme
ba
ş
latma
37
ç
ı
kma
37
HDMI giri
ş
i ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
ba
ğ
lama
21
HDMI-in ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
,
belirleme
9
HDMI-in dü
ğ
mesi, belirleme
12
HDMI, ses kullanma
21
HDMI'da ses
21
her
ş
eyi kald
ı
r
ı
n ve Windows'u
yeniden yükleyin
56
hoparlörler
ba
ğ
lanma
20
hoparlörler, belirleme
6
72
Dizin
Sample
This manual is suitable for devices