HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 71 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 80
Görüntü sorunlar
ı
Ekran bo
ş
Ekran görüntüsünü yeniden görüntülemek için Uykudan ç
ı
k
ı
n.
K
ı
saca güç dü
ğ
mesine bas
ı
n.
Klavyede bir tu
ş
a bas
ı
n.
Bo
ş
luk çubu
ğ
una bas
ı
n.
Esc
tu
ş
una bas
ı
n.
Bilgisayar
ı
açmak için güç dü
ğ
mesine bas
ı
n.
Ekrandaki görüntü çok büyük veya çok küçük ya da görüntüler bulan
ı
k.
Çözünürlük ayarlar
ı
n
ı
ayarlay
ı
n.
1.
Ba
ş
lat ekran
ı
nda
c
yaz
ı
n ve ard
ı
ndan
Kontrol Paneli
'ni seçin.
2.
Görünüm ve Ki
ş
iselle
ş
tirme
'yi seçin.
3.
Ekran
bölümünde
Ekran Çözünürlü
ğ
ünü Ayarlay
ı
n
'
ı
seçin.
4.
Çözünürlü
ğ
ü gerekti
ğ
i
ş
ekilde ayarlay
ı
n ve
Uygula
'ya t
ı
klay
ı
n.
Görüntü sorunlar
ı
65
Sample
This manual is suitable for devices