HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 51 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 80
Klavyeyi ve fareyi temizleme
UYARI!
Elektrik çarpmas
ı
veya dahili bile
ş
enlerin hasar görmesi riskini azaltmak için, klavyeyi
elektrikli süpürge uçlar
ı
kullanarak temizlemeyin. Elektrikli süpürge, klavye yüzeyinde evsel at
ı
k
b
ı
rakabilir.
D
İ
KKAT:
Dahili bile
ş
enlerin zarar görmemesi için, tu
ş
lar aras
ı
na s
ı
v
ı
damlamas
ı
na izin vermeyin.
Klavyeyi veya fareyi temizlemek için, yumu
ş
ak mikrofiber bir bez veya daha önce s
ı
ralanan
temizlik solüsyonlar
ı
ndan biri ile nemlendirilmi
ş
güderi kullan
ı
n veya uygun bir tek kullan
ı
ml
ı
k
mendil kullan
ı
n.
Tu
ş
lar
ı
n yap
ı
ş
mas
ı
n
ı
önlemek ve klavyedeki toz, pamuk ve parçac
ı
klar
ı
temizlemek için
püskürtme uzant
ı
l
ı
bir s
ı
k
ı
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
hava spreyi kullan
ı
n.
Rutin bak
ı
m gerçekle
ş
tirme
45
Sample
This manual is suitable for devices