HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 50 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 80
HP programlar
ı
ve sürücülerinin en son sürümlerini indirmek için HP destek web sitesine gidin.
ABD'de destek için
go/contactHP
adresine gidin. Dünya çap
ı
nda destek için
country/us/en/wwcontact_us.html
adresine gidin. Bu yerde güncellemeler
ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda otomatik bildirim almak için kay
ı
t da olabilirsiniz.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
temizleme
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
güvenle temizlemek için a
ş
a
ğ
ı
daki ürünleri kullan
ı
n:
Yüzde 0,3 maksimum konsantrasyona sahip dimetil benzil amonyum klorür (Örne
ğ
in: Farkl
ı
markalar
ı
n
ı
bulabilece
ğ
iniz tek kullan
ı
ml
ı
k bezler.)
Alkolsüz cam temizleme s
ı
v
ı
s
ı
Hafif sabun solüsyonlu su
Kuru mikrofiber temizlik bezi veya bir güderi (statiklenmeyen ya
ğ
s
ı
z bez)
Statiklenmeyen bez mendiller
D
İ
KKAT:
Bilgisayar
ı
n
ı
za kal
ı
c
ı
zarar verebilecek güçlü temizleme çözücülerini kullanmay
ı
n. Bir
temizlik ürününün bilgisayar
ı
n
ı
za uygun olup olmad
ı
ğ
ı
konusunda
ş
üpheleriniz varsa, ürünün içeri
ğ
ine
bakarak alkol, aseton, amonyum klorür, metilen klorür ve hidrokarbon gibi içeriklerin bulunmad
ı
ğ
ı
ndan
emin olun.
Ka
ğ
ı
t havlular gibi lifli materyaller, bilgisayar
ı
çizebilir. Zaman içinde çiziklerde kir parçac
ı
klar
ı
ve
temizlik maddeleri s
ı
k
ı
ş
abilir.
Temizlik yordamlar
ı
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
güvenle temizlemek için bu bölümdeki yordamlar
ı
uygulay
ı
n.
UYARI!
Elektrik çarpmas
ı
n
ı
veya bile
ş
enlerin hasar görmesini önlemek için, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ı
kken
temizlemeye kalk
ı
ş
may
ı
n:
Bilgisayar
ı
kapat
ı
n.
Harici güç ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesin.
Elektrik kullanan tüm harici ayg
ı
tlar
ı
ç
ı
kar
ı
n.
D
İ
KKAT:
Dahili bile
ş
enlerin hasar görmemesi için, hiçbir bilgisayar yüzeyine do
ğ
rudan temizlik
maddesi veya s
ı
v
ı
s
ı
püskürtmeyin. Yüzeye damlat
ı
lan s
ı
v
ı
lar, dahili bile
ş
enlere kal
ı
c
ı
hasar verebilir.
Ekran
ı
temizleme (All-in-One bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlar)
Ekran
ı
alkolsüz
cam temizleyicisiyle nemlendirilmi
ş
, yumu
ş
ak ve tüy b
ı
rakmayan bir bezle hafifçe
silin. Ekran
ı
kapatmadan önce kuru oldu
ğ
undan emin olun.
Kenarlar
ı
ve kapa
ğ
ı
temizleme
Kenarlar
ı
ve kapa
ğ
ı
temizlemek için, yumu
ş
ak mikrofiber bir bez veya daha önce s
ı
ralanan temizlik
solüsyonlar
ı
ndan biri ile nemlendirilmi
ş
güderi kullan
ı
n veya uygun bir tek kullan
ı
ml
ı
k mendil kullan
ı
n.
NOT:
Bilgisayar
ı
n kapa
ğ
ı
n
ı
temizlerken, kir ve tortular
ı
n ç
ı
kmas
ı
için dairesel hareketlerle silin.
44
Bölüm 8
Pik performans
ı
koruma
Sample
This manual is suitable for devices