HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 48 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 80
Bellek kart
ı
takma ve ç
ı
karma
Bellek kart
ı
takmak için:
D
İ
KKAT:
Bellek kart
ı
konektörlerinin hasar görmemesi için, bellek kart
ı
n
ı
takarken a
ş
ı
r
ı
güç
uygulamay
ı
n.
1.
Kart
ı
etiketi üste gelecek ve konektörler bilgisayara bakacak
ş
ekilde tutun.
2.
Kart
ı
, bellek kart
ı
okuyucuya yerle
ş
tirip s
ı
k
ı
ca yerine oturana kadar içeri do
ğ
ru bast
ı
r
ı
n.
Bir ses, ayg
ı
t
ı
n tespit edildi
ğ
ini gösterir.
Bellek kart
ı
n
ı
ç
ı
karmak için:
1.
Bilgilerinizi kaydedin ve kartla ili
ş
kili tüm programlar
ı
kapat
ı
n.
2.
Windows masaüstünde görev çubu
ğ
unun en sa
ğ
ı
ndaki bildirim alan
ı
nda bulunan donan
ı
m
ı
kald
ı
r simgesine t
ı
klay
ı
n. Ard
ı
ndan ekrandaki yönergeleri izleyin.
3.
Kart
ı
(1)
içeri do
ğ
ru bast
ı
r
ı
p yuvas
ı
ndan ç
ı
kar
ı
n
(2)
.
42
Bölüm 7
Bilgi yönetimi ve payla
ş
ı
m
ı
Sample
This manual is suitable for devices