HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 41 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 80
Tümle
ş
ik say
ı
sal tu
ş
tak
ı
m
ı
n
ı
kullanma
Bilgisayarda say
ı
sal tu
ş
tak
ı
m
ı
içeren harici bir kablosuz klavye bulunur.
Bile
ş
en
ı
klama
num lock
tu
ş
u
Tümle
ş
ik say
ı
sal tu
ş
tak
ı
m
ı
i
ş
levlerini denetler. Harici tu
ş
tak
ı
m
ı
üzerinde bulunan standart say
ı
sal i
ş
levi (bu i
ş
lev fabrikada etkin
hale getirilmi
ş
tir) ile gezinti i
ş
levi (tu
ş
larda yön oklar
ı
yla belirtilir)
aras
ı
nda geçi
ş
yapmak için bu tu
ş
a bas
ı
n.
NOT:
Bilgisayar kapat
ı
ld
ı
ğ
ı
nda etkin olan tu
ş
tak
ı
m
ı
i
ş
levi,
bilgisayar yeniden aç
ı
ld
ı
ğ
ı
nda yeniden etkinle
ş
tirilir.
Tümle
ş
ik say
ı
sal tu
ş
tak
ı
m
ı
Fabrikada harici say
ı
sal tu
ş
tak
ı
m
ı
gibi çal
ı
ş
acak
ş
ekilde
ayarlanm
ı
ş
t
ı
r. Bu say
ı
sal i
ş
levle gezinti i
ş
levi (tu
ş
larda yön
oklar
ı
yla belirtilir) aras
ı
nda geçi
ş
yapmak için
num lock
tu
ş
una
bas
ı
n.
Klavyeyi kullanma
35
Sample
This manual is suitable for devices