HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 37 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 80
Üst kenardan çekme ve alt kenardan çekme
Üst kenardan veya alt kenardan çekme, bilgisayar
ı
n
ı
zda kullan
ı
labilen uygulamalar
ı
n listesini
açman
ı
za imkan verir.
1.
Windows Ba
ş
lang
ı
ç ekran
ı
nda, parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
nazikçe ekran
ı
n üst kenar
ı
ndan veya alt kenar
ı
ndan
ekrana do
ğ
ru çekin.
2.
Kullan
ı
labilir uygulamalar
ı
görüntülemek için
Tüm uygulamalar
'a dokunun.
Dokunmatik ekran hareketlerini kullanma
31
Sample
This manual is suitable for devices