HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 3 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 80
İ
çindekiler
1
Do
ğ
ru ba
ş
lang
ı
ç
..............................................................................................................................................
1
En iyi uygulamalar
................................................................................................................................
1
E
ğ
lenceye yönelik uygulamalar
............................................................................................................
2
Ek HP kaynaklar
ı
..................................................................................................................................
3
2
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tan
ı
ma
.....................................................................................................................................
5
Donan
ı
m ve yaz
ı
l
ı
m bilgilerini bulma
....................................................................................................
5
Donan
ı
m bulma
...................................................................................................................
5
Yaz
ı
l
ı
m bulma
......................................................................................................................
5
Ön
.........................................................................................................................................................
6
Sa
ğ
taraf
...............................................................................................................................................
7
Sol taraf
................................................................................................................................................
9
Üst
......................................................................................................................................................
11
Alt
.......................................................................................................................................................
12
Etiketler
..............................................................................................................................................
13
Etiketlerin belirlenmesi
.......................................................................................................
13
3
A
ğ
a ba
ğ
lanma
...............................................................................................................................................
14
Kablosuz bir a
ğ
a ba
ğ
lanma
................................................................................................................
15
Kablosuz kontrollerin kullan
ı
m
ı
..........................................................................................
15
Bir
İ
nternet servis sa
ğ
lay
ı
c
ı
s
ı
kullan
ı
m
ı
.............................................................................
15
Bir WLAN kurma
................................................................................................................
16
Bir kablosuz yönlendirici yap
ı
land
ı
rmas
ı
............................................................................
16
WLAN'
ı
n
ı
z
ı
koruma
............................................................................................................
16
Bir WLAN’a ba
ğ
lanma
.......................................................................................................
17
Kablolu bir a
ğ
a ba
ğ
lanma.
..................................................................................................................
18
Bir yerel a
ğ
a (LAN) ba
ğ
lanma
...........................................................................................
18
4
E
ğ
lence özelliklerini kullanma
.....................................................................................................................
19
Web kameras
ı
n
ı
kullanma
..................................................................................................................
20
Ses özelliklerini kullanma
...................................................................................................................
20
iii
Sample
This manual is suitable for devices