HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 28 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 80
Ses ve video dosyalar
ı
n
ı
z
ı
n yönetimi
CyberLink MediaSuite, foto
ğ
raf ve video koleksiyonlar
ı
n
ı
z
ı
yönetmenize ve düzenlemenize yard
ı
mc
ı
olur.
CyberLink MediaSuite'i açmak için, Ba
ş
lat ekran
ı
nda
c
yaz
ı
n ve ard
ı
ndan
CyberLink
MediaSuite
seçene
ğ
ini seçin.
CyberLink MediaSuite kullan
ı
m
ı
hakk
ı
nda daha fazla bilgi için, yaz
ı
l
ı
m
ı
n Yard
ı
m bölümüne bak
ı
n.
22
Bölüm 4
E
ğ
lence özelliklerini kullanma
Sample
This manual is suitable for devices