HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 20 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 80
3
A
ğ
a ba
ğ
lanma
Bilgisayar
ı
n
ı
z ile kablolu veya kablosuz bir a
ğ
ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kullanarak dünyay
ı
ke
ş
fedebilir ve
milyonlarca web sitesindeki bilgilere eri
ş
ebilirsiniz. Bu bölüm, dünyaya ba
ğ
lanman
ı
za yard
ı
mc
ı
olacakt
ı
r.
14
Bölüm 3
A
ğ
a ba
ğ
lanma
Sample
This manual is suitable for devices