HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 13 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 80
Sa
ğ
taraf
Bile
ş
en
ı
klama
(1)
USB 3.0 ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir USB 1.0, USB 2.0 veya USB 3.0 ayg
ı
t
ı
ba
ğ
lanabilir. USB 3.0 ayg
ı
tlar
ı
için geli
ş
mi
ş
USB güç performans
ı
sa
ğ
lar.
(2)
USB 3.0
ş
arj (elektrikli) ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir USB 1.0, USB 2.0 veya USB 3.0 ayg
ı
t
ı
ba
ğ
lanabilir. USB
ş
arj ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
ile ba
ğ
l
ı
USB ayg
ı
tlar
ı
n
ı
ş
arj edebilirsiniz. Standart USB ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
, tüm USB
ayg
ı
tlar
ı
n
ı
ş
arj etmez veya dü
ş
ük bir ak
ı
m kullanarak
ş
arj eder.
Baz
ı
USB ayg
ı
tlar
ı
elektrik gerektirir ve elektrikli bir ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
kullanman
ı
z gerekir.
NOT:
USB
ş
arj ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
, bilgisayar kapal
ı
yken bile,
belirli cep telefonu ve MP3 çalar modellerini
ş
arj edebilir.
Sa
ğ
taraf
7
Sample
This manual is suitable for devices