HP ENVY Recline 23-k000 TouchSmart user manual download (Page 11 of 80)

Languages: Turkish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 80
2
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tan
ı
ma
Donan
ı
m ve yaz
ı
l
ı
m bilgilerini bulma
Donan
ı
m bulma
Bilgisayar
ı
n
ı
zda hangi donan
ı
mlar
ı
n tak
ı
l
ı
oldu
ğ
unu bulmak için:
1.
Ba
ş
lat ekran
ı
nda
c
yaz
ı
n ve ard
ı
ndan
Kontrol Paneli
'ni seçin.
2.
Sistem ve Güvenlik
seçene
ğ
ini seçin ve ard
ı
ndan Sistem alan
ı
ndayken
Ayg
ı
t Yöneticisi
'ne
t
ı
klay
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki tüm ayg
ı
tlar bir liste halinde görüntülenir.
Yaz
ı
l
ı
m bulma
Bilgisayar
ı
n
ı
zda hangi yaz
ı
l
ı
mlar
ı
n yüklü oldu
ğ
unu bulmak için:
1.
Ba
ş
lang
ı
ç ekran
ı
nda, harici kablosuz fareyi kullanarak sa
ğ
t
ı
klat
ı
n.
– veya –
Bilgisayar ekran
ı
n
ı
n üst kenar
ı
ndan a
ş
a
ğ
ı
ya do
ğ
ru kayd
ı
r
ı
n.
2.
Tüm uygulamalar
simgesini seçin.
Donan
ı
m ve yaz
ı
l
ı
m bilgilerini bulma
5
Sample
This manual is suitable for devices